Adatkezelési nyilatkozat

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásai alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

A kezelt adatok köre minden olyan adat, melyet bekérünk, tehát az érdeklődő családneve, keresztneve és e-mail címe, illetve szükség esetén más, további adatai. Ezen kívül a feljelentkezés igazolásaként rögzítjük az érdeklődő IP-címét és a hozzá tartozó számítógépnevet, továbbá a feljelentkezés dátumát is.

Az adatkezelés időtartama az ügyfél adatai hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a jelen weboldal megszűnéséig tart. Hírlevél igénylése esetén annak alján minden esetben adunk leiratkozási lehetőséget, VAGY az érdeklődő kérheti a leiratkozást a Bankkártya Kft. lenti elérhetőségein is.

Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált ügyfelet tájékoztathassuk a jelentkezésével kapcsolatos érdeklődési körének megfelelő információkról, hírlevélre történt jelentkezése esetén pedig a jelentkezés tárgyában megjelenő hírekről, változásokról, bővülésekről.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő által adott hozzájárulás arról, hogy a kért információkról, ajánlatokról tájékoztathatjuk, hírlevélre történt jelentkezése esetén pedig e-mail címére az érdeklődési körének megfelelő információkat küldhetünk.

Az adatokat nem továbbítjuk senkinek és nem adjuk át harmadik személynek, kivéve ha más bank vagy szolgáltató ajánlatát közvetítjük. Ilyen eset lehet, amikor például mobiltarifa díjcsomag szolgáltatással, bankkártya elfogadási szolgáltatással vagy bármilyen banki, pénzügyi konstrukció ajánlattal kapcsolatosan kérjük be az adatait.

A Bankkártya.hu adatfeldolgozója a Bankkártya Kft.

Az érdeklődő adatszolgáltatása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az érdeklődő ügyfél az adatok megadásával és azok elküldésével hozzájárul adatai fentiek szerinti kezeléséhez!

Adatkezelésre a Bankkártya Kft. ügyvezetője jogosult, az adatokat kizárólag ő ismerheti meg.

Az érdeklődő adatkezeléssel kapcsolatos joga a tárolt adatok lekérése, a tárolt adatainak módosítása, illetve összes adatainak egyidejű törlése. Erre az alábbi e-mail e-mail cím áll rendelkezésére: , vagy az alábbi telefonszám: +36 70 207 9464, vagy az alábbi postacím: Bankkártya Kft. 1119 Budapest, Etele út 63.V.45.

Amennyiben a panaszos ügye nem nyer megoldást, panasszal a mindenkori, adatvédelemmel foglalkozó állami szervhez fordulhat, illetve polgári peres úton van jogorvoslati lehetősége.

A jelen weboldalt üzemeltető szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bankkártya Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Etele út 63.
A szolgáltató elérhető az e-mail címen, a (70) 207 9464-es belföldi mobiltelefonszámon és a Bankkártya Kft. 1119 Budapest, Etele út 63.V.45. postacímen.
A szolgáltató adószáma: 12219858-2-43.
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-566274

Keresés

Bank szerinti cikk szűrés

Bankkártya klub

 Email:
 Jelszó:
Elfelejtett jelszó